Hjelp til anskaffelser kan gi store besparelser og unngå dyre feilinvesteringer

Altfor mange store IT-anskaffelser blir dyrere og gir mindre gevinst enn forventet. Anskaffelse av teknologi er komplekst, krever god struktur fra starten og innebærer ofte endringer i arbeidsprosesser.

I etterkant viser det seg ofte at teknologien hadde begrensninger, at man ikke hadde gjort god nok jobb i kravspesifikasjonen eller forhandlingene og at anskaffelsen ble mye dyrere enn forventet. Økt bruk av outsourcing øker kompleksiteten ytterligere.

I Teleplan Consulting hjelper vi kundene gjennom hele anskaffelsesprosessen.

Vi bistår med alt fra strategier, behovsanalyse og konseptutvikling, til kravspesifikasjon, innhenting og evaluering av tilbud, og gjennomføring av kontraktsforhandlinger, samt bistand til en vellykket realisering gjennom leverandøroppfølging, endringshåndtering, omstilling og gevinstrealisering.

Vi kan bistå din organisasjon med å sikre riktig anvendelse av det omfattende og kompliserte regelverket for offentlige innkjøp, og har egen juridisk kompetanse med spesialisering innenfor offentlige teknologianskaffelser.

Vi har et stort team med erfarne konsulenter innen anskaffelse, og for kunder som har behov for mer erfaring innen innkjøp – bistår konsulentene våre også med kompetanseheving i kundenes innkjøps- og kontraktsavdeling.

Noen viktige forutsetninger og råd for å lykkes med komplekse teknologianskaffelser:

  1. Vær grundig både med å kartlegge eget behov og leverandør markedet. Erfaringsmessig er det spesielt overgangen fra definering av behov til utarbeidelse av kravspesifikasjon og evalueringskriterier som er utfordrende.
  2. Forstå helheten og bygg bro mellom forretningen og brukerne, det merkantile miljøet, egen IT-avdeling og leverandøren.
  3. Sørg for å ha på plass metodikk, struktur og verktøy for hele prosessen, fra konsept til oppfølging av leveranse.

Våre tjenester

Våre tjenester innen anskaffelser inkluderer:

  • Strategi og analyse i forkant av anskaffelsen
  • Rådgivning gjennom hele prosessen
  • Anvendelse av regelverk for offentlige anskaffelser
  • "Sourcing"
  • Evaluering og forhandlinger av tilbud og kontrakter
  • Merkantil støtte
  • Kontraktsoppfølging og håndtering av avvik og mangler

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen anskaffelser, kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no, eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.