Erfarne prosjektledere som bistår virksomheten med å lykkes

Vellykkede digitaliserings- og IT-prosjekter skal realiserer gevinster for virksomheten. Teleplan Consulting er en uavhengig rådgiver som er på kundens side - fra konseptutvikling til gevinstrealisering.

Vellykkede digitaliserings- og IT-prosjekter handler om å realisere gevinster. For å klare dette, kreves innsikt på tvers av flere fagområder. Våre prosjektledere kan ikke bare agil prosjektledelse. De har i tillegg solid IT-kompetanse med erfaring fra digitalisering, omstilling, offentlige anskaffelsesprosesser, leverandøroppfølging og ledelse av utviklingsteam.  I tillegg legger vi stor vekt på domenekunnskap.

Prosjektlederne er sertifisert innen PRINCE2 med kunnskap og erfaring fra 'prosjektveiviseren', og de fleste har i tillegg TOGAF- og ITIL-sertifisering.  

Gjennom mer enn femti års deltakelse i store IT- og omstillingsprosjekter for samfunnskritiske virksomheter innen blant annet helse, forsvar, politi, telekom og offentlig forvaltning, har Teleplan Consulting bygget seg opp kunnskap og forståelse som hjelper våre kunder med å lykkes. Vi tar ansvaret for gjennomføringen, i samspill med deg og din virksomhet, eller vi utfyller og/eller støtter din egen prosjektorganisasjon med kompetanse, erfaring og roller som sikrer at ønskede resultat oppnås.  

Hva vi bistår med

 • Digitaliseringsstrategi
 • Konseptutredning og behovsanalyse
 • Prosessanalyse
 • Prosjektledelse  
 • Programledelse og porteføljestyring
 • Kravspesifikasjoner
 • Anskaffelser / offentlige anskaffelser
 • Sourcingstrategi
 • Leverandøroppfølging
 • Kvalitetssikring
 • Gevinstrealisering

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen prosjektledelse og prosess kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.