Din støttespiller i prosjektgjennomføringen

Et vellykket IT-prosjekt realiserer gevinster for virksomheten. Teleplan Consulting er på din side hele veien fra konseptutvikling fram til avslutning og gevinstrealisering.

Et vellykket IT-prosjekt handler om å realisere gevinster. For å klare dette kreves dyp innsikt på tvers av flere fagområder. I tillegg til kundens domenekunnskap må man kjenne forvaltningsreglene for store prosjekter, slik at anskaffelser gjøres korrekt, og løsningen må være fundert på god forståelse av arkitektur, infrastruktur, system og systemutvikling samt utrulling og test.

Teleplan Consulting er din partner hele veien fra konsept til realisering. Vi hjelper deg med å sørge for at anskaffelser skjer i tråd med Lov - og Forskrift om offentlige anskaffelser. Vi er med deg hele veien fram til du har målbare og konkrete gevinster som kan etterprøves og verifiseres når prosjektet er ferdigstilt.

Selv om gevinstrealisering er det siste steget i den offentlige prosjektveiviseren, må de indentifiseres allerede på konsept- og planleggingsstadiet. Det krever både kunnskap og lang praktisk erfaring å identifisere gode, målbare gevinster som kan benyttes gjennom hele prosjektløpet - og regnes hjem til slutt.

Ledende erfaring

Vi vet hvilke kriterier som må oppfylles for å få et vellykket prosjekt. Gjennom mer enn femti års deltakelse i store IT- og omstillingsprosjekter for samfunnskritiske virksomheter innen blant annet helse, forsvar, politi, telekom og offentlig forvaltning, har Teleplan bygget seg opp kunnskap og forståelse som hjelper våre kunder med å lykkes. Vi tar ansvaret for gjennomføringen, i samspill med deg og din virksomhet, eller vi utfyller og/eller støtter din egen prosjektorganisasjon med kompetanse, erfaring og roller som sikrer at ønskede resultat oppnås.  

Prosjektmetodikk

Teleplan Consulting har en egen prosjekthåndbok basert på Prince2, med tillegg for omstillings- og endringsprosesser. Her har vi systematisert selskapets erfaringer, slik at kunnskapen blir tilgjengelig i ditt prosjekt.

Vi benytter også den offentlige Prosjektveiviseren som rettesnor for gjennomføring av store prosjekter, og har lang erfaring med å utvikle styringsgrunnlag til milepæler - såkalte faseplaner.

Alle prosjekter krever multidisiplinær kompetanse. Teleplan Consulting er på din side gjennom prosjektforløpet og sørger for at du har den kompetansen du trenger til ditt prosjekt. 

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen prosjektledelse og prosess kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.