Investering i test og kvalitetssikring reduserer risikoen for kostbare feil.

Programvaren og teknologien kan være enkel eller kompleks, men det vil alltid kunne oppstå feil. Når løsningene tas i bruk kan disse feilene koste din virksomhet dyrt. Du kan miste informasjon eller oppnå redusert effektivitet, i verste fall kan systemfeil i en kritisk situasjon bety tap av liv eller materiell.

Vi planlegger, leder og styrer testaktivitetene fra kravanalyse til akseptansetest, og sørger for at din risiko blir så lav som mulig. Vi har metodikk og kompetanse på testgjennomføring og håndtering av feil og funn i testperioden. Teleplan Consulting tilbyr testkompetanse innen ulike områder, for ulike typer prosjekt og på ulike nivå i organisasjonen.

Våre fagfolk har dokumentert kompetanse innen test og vi står klare til å bistå med planlegging, gjennomføring og rapportering av testaktiviteter. Våre tjenester innen test og kvalitetssikring inkluderer:

  • Testrådgivning
  • Test prosessforbedring
  • Testledelse og teknisk testing
  • Prosessanalyse og kvalitetssikring av krav
  • Sikkerhets- og penetrasjonstesting

Hvorfor velge oss?

Teleplan Consulting har dedikerte testspesialister og solid fagkompetanse. Test og kvalitetssikring har alltid vært strategisk viktige tjenester for Teleplan Consulting og vi er kjent for faglig dyktighet og grundighet.

Vi er en av Norges beste arbeidsplasser, som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Dermed kan vi tilby meget kompetente testressurser innen sektorer som blant annet offentlig sektor, telekom, energi og helsei.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen test og kvalitetssikring, kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no, eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.