Bidragsyter til digitalisering, vellykkede IT-prosjekter og sikkerhet

Teleplan Consulting har i mange 10-år vært en viktig bidragsyter til digitalisering, vellykkede IT-prosjekter og bedret informasjonssikkerhet for offentlig sektor, forsvar, samferdsel, telekommunikasjon og privat sektor. På kundelisten finner du sentrale samfunnsaktører som stiller store krav til fagkompetanse og gjennomføringsevne.

Noen av våre kunder

Forsvaret, Politiet

Skatteetaten, NAV, Brønnøysundregistrene, Utenriksdepartementet, Oslo kommune, SSB, DSB

Direktoratet for e-helse, Sykehuspartner

Statens vegvesen, BaneNOR, NSB, AVINOR, Hurtigruten, Oslo Sporveier

Telenor, Telia, Ice.net, BROADNET, Canal Digital

Statkraft, Statnett, Hafslund, Frontica

Storebrand, Nets

CircleK