Noen av våre kunder

Teleplan Consulting har gjennom årene hatt svært mange kunder i inn- og utland. Vi har satt oss ambisiøse mål ved å bidra til verdiskapning i samfunnet gjennom prosjektgjennomføring i verdensklasse! Våre kunder er ofte store offentlige etater med høye kvalitetskrav og ansvar for virksomhetskritiske oppgaver. Her er litt av det vi har gjort for noen av våre største kunder:

Telenor

Telenor er et av verdens største mobilselskap med 33 000 ansatte i 12 land og betjener 150 mill. mobilkunder i Europa og Asia. Telenor Norge leverer mobiltelefontjenester, fastnett for telefoni, bredbånd og internett, TV-tjenester via kabel, satellitt, fiber og kystradio til privat og bedriftsmarkedet i Norge.

Teleplan Consulting har jobbet tett med Telenor gjennom mange år. Vi har deltatt i store program, bidratt innen IT, mobil og fastnett prosjekt, samt jobbet i linjeorganisasjonen. Teleplans konsulenter har vært rådgivere og gitt bistand til aktiviteter og innen utbygging og drift av telenett og IT-system. Vi har bidratt innen områder som kvalitet, effektivisering, kontinuerlig forbedring og digitalisering. 

Vårt søsterselskap, Teleplan Globe, har utviklet radioplanleggingsverktøyet Astrix og levert dette verktøyet samt radioplanleggingstjenester til Telenor gjennom mange år.

Politiet

Politi- og lensmannsetaten i Norge har rundt 16 000 ansatte og jobber med alt fra etterforskning til patruljering og ordenstjeneste. Politiets IKT-tjenester (PIT) er fellesleverandøren av IKT-tjenester i politiet, med ansvar for forvaltning av IKT i hele politi- og lensmannsetaten.

Teleplan Consulting har bistått Politiet med dyktige konsulenter innen en rekke områder og blant annet hjulpet dem med politireformen - for å sette politiet i bedre stand til å løse sine kjerneoppgaver. Reformen omfattet endringer av politiets struktur og organisering, hvor 27 politidistrikt ble reorganisert til 12, og forbedringer i styrings- og ledelsesprosesser knyttet til kvalitet og oppgaveløsning.

Et program som ble opprettet høsten 2012 og varer frem til 2017, er gjennomføring av tiltak innen forebygging og bekjempelse av alle former for kriminalitet hvor falsk identitet og misbruk av identitet kan inngå (IDEALT-programmet). Teleplan Consulting bistår med å styre opp leveransen, stille krav og kvalitetssikre nytt saksbehandlingssystem for pass og identitetskort samt nytt grensekontrollsystem.

Forsvaret

Forsvaret skal bidra til å oppfylle Norges sikkerhets- og forsvarspolitiske mål. Forsvarets oppgaver er delt inn i nasjonale oppgaver og oppgaver som løses i samarbeid med allierte og eventuelt andre samarbeidspartnere.

Forsvaret er avhengig av å kunne håndtere informasjon på en sikker og forsvarlig måte. Ved å bidra til å stille krav til underliggende infrastruktur, kommunikasjonsprotokoller og kryptering, har Teleplan Consulting, ved å levere personell med riktig kompetanse, hjulpet Forsvaret de siste 30 år med å bygge opp sikre plattformer på begrenset og hemmelig nivå. Disse plattformene benyttes for gradert saksbehandling, administrative verktøy, taktiske og operative beslutningsstøttesystem internt i Norge - og med våre allierte i NATO.

Da Forsvaret skulle anskaffe nye kampvogner til Hæren, med tilhørende utdanningsmateriell for 6 mrd. kroner, bisto konsulenter fra Teleplan Consulting med støtte til hele anskaffelsesprosessen. Våre konsulenter var med å sikre forsvarlig planlegging, styring, kontroll og gjennomføring av materiellprosjektet, herunder spesifikke oppgaver knyttet til forespørsler, leverandør- og tilbudsevaluering, forhandlinger og kontrakts-inngåelse.

Et moderne forsvar har grunnleggende behov for å kunne kommunisere raskt, presist og sikkert mellom alle parter. Teleplan Consulting har fått oppdraget med en studie som skal anbefale hvordan fremtidens kryptoløsninger, for både lav- og høygraderte system, kan designes. Studien utføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt, NATO Communications and Information Agency, universitet/høgskole, kryptoindustrien og sikkerhets- og nettverksleverandører.