Om oss

«Teleplan Consulting skal bidra til verdiskaping i samfunnet gjennom å sikre vellykkede anskaffelser og gjennomføring av IT- og omstillingsprosjekter. Vi skal være kundens uavhengige støttespiller, prosjektleder og rådgiver i hele prosessen - fra behovsanalyse fram til gevinstrealisering i virksomheten.»  

Teleplan Consulting er et av Norges mest erfarne og anerkjente konsulentselskap.

Teleplan Consulting er en foretrukket samarbeidspartner for de sentrale aktørene i det norske markedet. Behovet for våre tjenester øker ettersom kompleksiteten øker i anskaffelse av teknologi, i utviklingen av nye løsninger og i styringen av IT-prosjektene.

Teleplan har solide kunderelasjoner med Forsvaret, Politiet, Telenor, Sykehuspartner, ICE.net, Direktoratet for nødkommunikasjon, Statens vegvesen, Oslo kommune, Jernbaneverket, Telia (Netcom), Lånekassen, Broadnet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Teleplan Consulting består utelukkende av seniorkonsulenter med lang erfaring innen ledelse og gjennomføring av komplekse, samfunnsviktige IT-prosjekter. Du har kanskje sett Teleplan-logoen og bygget vårt ved innkjøringen til Fornebu? Vi er ca. 30 ansatte, har holdt på i mer enn 55 år og er del av den norske, privateide Teleplan-gruppen. I flere år har Teleplan Consulting blitt kåret til en av de beste arbeidsplassene i Norge. Vi tror alt dette er med på å gjøre oss mer langsiktige, mer kvalitetsbevisste og bedre rustet til å sikre vellykket prosjektgjennomføring for våre kunder.

Kvalitetssikring, struktur og metodikk står sentralt, og våre prosesser er sertifisert iht. ISO 9001-standarden. Våre konsulenter har bl.a. sertifiseringer innen Prince2, PMI, ITIL, ISTQB og TOGAF. I tillegg bruker vi Difis prosjektmodell "Prosjektveiviseren" for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter og prosjektrammeverket "PRINSIX" for materiellanskaffelser i Forsvaret.

I våre leveranser legger vi spesiell vekt på prosjektledelse, teknologi- og sikkerhetsrådgivning, anskaffelser iht. "Lov om offentlige anskaffelser", kvalitetssikring og test.

Vi har om lag 30 ansatte, og omsatte i 2015 for ca. 83 millioner kroner. Selskapet ble grunnlagt i 1959 og er en del av den privateide Teleplan-gruppen.

Står dere foran et virksomhetskritisk IT-prosjekt, ta da kontakt for en prat og en gjennomgang for å se om vi kan hjelpe dere med prosessen.
Vi bistår gjerne som en uavhengig rådgiver. Send e-post til post@teleplanconsulting.no.