Om oss

«Teleplan Consulting skal bidra til verdiskaping i samfunnet gjennom å sikre vellykkede digitaliserings- og IT-prosjekter. Vi skal være kundens uavhengige støttespiller, prosjektleder og rådgiver i hele prosessen - fra behovsanalyse fram til gevinstrealisering i virksomheten.»  

Teleplan Consulting er et av Norges mest erfarne og anerkjente konsulentselskap. Helt fra 1959 har Teleplan drevet konsulentvirksomhet, skapt innovasjon og utviklet løsninger for noen av de største virksomhetene i Norge. Teleplan består i dag av flere selvstendige aksjeselskaper.  Teleplan Consulting er et konsulentselskap betsående av ca 30 erfarne prosjektledere og rådgivere som bistår offentlig og privat virksomhet med digitalisering. Vår  kjernekompetanse er prosjektledelse, arkitektur og informasjonssikkerhet. Vi er produktuavhengige og sitter på kundens side av bordet i forhold til anskaffelser og leverandøroppfølging. 

Vi er samarbeidspartner for sentrale aktører i det norske markedet, som Forsvaret, politiet, helsesektoren, samferdsel, teleselskapene, de store offentlige virksomhetene, Oslo kommune, samt et utvalgte større, private virksomheter. 

Teleplan Consulting består utelukkende av seniorkonsulenter/rådgivere med lang erfaring innen ledelse og gjennomføring av komplekse, samfunnsviktige digitaliserings - og IT-prosjekter. I flere år har Teleplan Consulting blitt kåret til en av de beste arbeidsplassene i Norge. 

Vi er en kompetansebedrift som stiller høye krav til oss selv og setter kompetanseutvikling og deling av kompetanse i system. I tillegg til at de fleste av våre medarbeidere har høyere utdannelse innenfor Informatikk, lager vi planer for kontinuerlig læring og deling av kunnskap og erfaringer. Individuelle utviklingsplaner, regelmessige fagsamlinger, plan for eksterne sertifiseringer, kurs og seminarer, er en del av denne kontinuerlige kompetanseutviklingen. 

Våre konsulenter er sertifiserte innenfor blant annet Prince2, PMI, TOGAF, ITIL, samtidig benytter vi blant annet "Prosjektveiviseren'' for offentlig sektor, PRINSIX for Forsvaret mm.  

Selskapet har solid økonomi og en årlig omsetning på ca MNOK 60. Vårt kvalitetssystem er i henhold til ISO 9001-2015 som vi er sertifisert på.  

Du har kanskje sett Teleplan-logoen og bygget vårt ved innkjøringen til Fornebu? Vi bistår gjerne som en uavhengig rådgiver. Send e-post til post@teleplanconsulting.no.