Digitalisering eksponerer dine verdier på nye måter

Vi hjelper din virksomhet å forstå hva slags risiko du kan forhindre og hvilken risiko du må akseptere

Vi blir stadig mer avhengig av digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Samtidig øker trusselbildet i omfang og kompleksitet. Dette gjør oss sårbare og skaper nye sikkerhetsutfordringer.

Teleplan Consulting har gjennom mange tiår bistått offentlig og privat sektor med å identifisere og håndtere sårbarheter og utfordringer de står overfor. Vår rolle er å være på din virksomhets side i alle aspekter knyttet til å identifisere og etablere sikkerhetstiltak i tråd med akseptabelt risikonivå.

Vi tar utgangspunkt i risikovurderinger for å identifisere og kvantifisere konsekvensen ved tap av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er nøkkelen til å få oversikt over hvilket risikonivå som skal aksepteres, og hvilke tilfredsstillende sikkerhetstiltak som må implementeres.

Våre konsulenter innenfor informasjonssikkerhet er solide støttespillere og kan bistå med et bredt spekter av tjenester, blant annet:

  • Informasjonssikkerhetsrådgivning
  • Risiko og sårbarhetsanalyser
  • Sikkerhetsledelse
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Sårbarhetsskanning og penetrasjonstesting
  • Beredskapsplanlegging og øvelser
  • Kurs og opplæring

Hvorfor velge oss?

Informasjonssikkerhet har alltid vært strategisk viktige tjenester for Teleplan Consulting og vi er kjent for faglig dyktighet og grundighet.

Vi er en av Norges beste arbeidsplasser, som gjør at bransjens beste folk søker seg til oss – og blir hos oss. Dermed kan vi tilby meget kompetente ressurser innen sektorer som blant annet offentlig sektor, telekom, energi og helse.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen informasjonssikkerhet, kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no, eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.