Erfarne prosjektledere som bistår virksomheten med å lykkes

Vellykkede digitaliserings- og omstillingsprosjekter realiserer gevinster for virksomheten. Teleplan Consulting er en uavhengig rådgiver som er på kundens side - fra konseptutvikling til gevinstrealisering.

For å skape verdier gjennom digitalisering og omstilling, kreves det innsikt på tvers av flere fagområder. Våre prosjektledere og rådgivere kan ikke bare agil prosjektledelse. De har i tillegg solid IT-kompetanse med erfaring fra digitalisering og omstilling, offentlige anskaffelsesprosesser, leverandøroppfølging og ledelse av sammensatte utviklingsteam.  Vi legger i tillegg stor vekt på kunnskap og interesse for de markedsområdene vi har valgt å satse på.

Prosjektlederne er sertifisert innen PRINCE2 med kunnskap og erfaring fra 'prosjektveiviseren', og de fleste har i tillegg TOGAF- og ITIL-sertifisering.  

Gjennom mer enn femti års deltakelse i store IT- og omstillingsprosjekter for samfunnskritiske virksomheter innen blant annet helse, forsvar, politi, telekom og offentlig forvaltning, har Teleplan Consulting bygget opp kunnskap og forståelse som hjelper våre kunder med å lykkes. Vi tar ansvaret for gjennomføringen, i samspill med deg og din virksomhet, eller vi utfyller og/eller støtter din egen prosjektorganisasjon med kompetanse, erfaring og roller som sikrer at ønskede resultat oppnås.  

Hva vi bistår med

 • Digitaliseringsstrategi

 • Konseptutredning og behovsanalyse

 • Prosessanalyse

 • Prosjektledelse

 • Programledelse og porteføljestyring

 • Kravspesifikasjoner

 • Anskaffelser / offentlige anskaffelser

 • Sourcingstrategi

 • Leverandøroppfølging

 • Kvalitetssikring

 • Gevinstrealisering

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen prosjektledelse og prosess kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.