Et av de ledende fagmiljøende innenfor arkitektur og teknisk prosjektledelse

Arkitektur dreier seg om samspill - samspill mellom it-systemer, applikasjoner, infrastruktur, informasjon, virksomhetsprosesser og organiasjon. 

Det er ikke så vanskelig å tegne en ideell arkitektur på et teoretisk nivå. En arkitektur som bidrar til høy fleksibilitet, skalerbarhet og som kan tilpasses ny teknologi og nye forretningsprosesser. Virkeligheten er imidlertid ofte en helt annen med avhengigheter til gamle IT-systemer, proprietære løsninger og dårlig datakvalitet, samtidig som det er behov for å realisere nye løsninger for brukere og kunder så raskt som mulig. God økonomi forutsetter  gode arkitekturvalg, god forvaltning og styring.   

Arkitektur er et av Teleplan Consultings viktigste kompetanseområder. Vi har et aktivt og voksende fagmiljø bestående av erfarne arkitekter og rådgivere som er engasjert i arkitektur for det norske helsevesenet, offentlig sektor, Forsvaret, telekom-sektoren og store private aktører.  

Hva vi bistår med

 

  • Virksomhetsarkitektur
  • Funksjonell arkitektur
  • Løsningsarkitektur
  • Systemarkitektur
  • Løsnings- og teknologivalg
  • Sourcingstrategi
  • Sikkerhetsarkitektur
  • Infrastrukturarkitektur
  • Informasjonsarkitektur

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen teknisk prosjektledelse, kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no, eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.