Tunge prosjektledere og arkitekter som forstår din teknologi

I komplekse IT-prosjekter trenger du gode sparringpartnere som forstår din virksomhets teknologiutfordringer, som kan bistå i valg og design av plattform samt sikre optimal gjennomføring.

I over femti år har Teleplan Consulting bygget opp ledende kompetanse innen komplekse IT-prosjekt gjennom å delta i mange av Norges største offentlige og private teknologiprosjekt. Det har gitt oss den viktige kombinasjonen av teknisk kompetanse og prosjektledelse, som kan bidra til at gjennomføringen av ditt prosjekt blir vellykket.

Vi tar ansvar for kundekritiske prosjekt og større program og har kompetansen til å gå inn som hovedprosjektleder. Vi har lang erfaring innenfor privat og offentlig sektor og kan bistå hele veien - fra anskaffelse til gjennomføring og frem til avslutning.

Tekniske arkitekter

Tilgang til høy teknisk kompetanse er sentral innen flere områder av et prosjekt. Våre tekniske arkitekter hjelper deg med analyse og styring av de vanskelige valgene som må tas underveis, eller for å avklare og løse opp i avhengigheter. 

Vi kan bistå innen ulike tekniske kompetanseområder i prosjekt og oppdrag. Det kan eksempelvis være design av infrastruktur, valg av teknologiplattform, overordnet systemdesign, leverandørvalg og anskaffelse av tekniske løsninger, eller å styre opp de teknologiske anskaffelsene.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om våre tjenester innen teknisk prosjektledelse, kan du kontakte oss. Send e-post til: post@teleplanconsulting.no, eller kontakt oss på tlf. 67 12 70 00.