Vi søker nye erfarne medarbeidere

Les mer om ledige stillinger her

Hvordan det er å jobbe hos oss

Teleplan Consulting er et solid, privateiet selskap som ble etablert i 1959, men som har store ambisjoner for framtiden. Vi er ca. 30 ansatte og lever etter våre verdier; Kvalitet, Integritet, Entusiasme og Samarbeid.

Vi skal vokse for å ta en mer betydelig posisjon i markedet og sikter etter å bli et av de sterkeste kompetansemiljøene innen våre områder. Lønnsomhet er innlysende.

Vi skal være en av Norges beste arbeidsplasser samtidig som vi sikter etter å bli ett av de sterkeste kompetansemiljøene innen våre områder. 

Vi bygger vår virksomhet på tillitt mellom ledelse og ansatte. Troverdighet og gjensidig respekt bygger vår stolthet for selskapet.

Et arbeidsmiljø som skiller seg ut

Vi har i flere år blitt kåret til å være blant de 10 beste arbeidsplassene i Norge med en flott 3. plass i 2016. 
Vi er en kunnskapsbedrift hvor våre medarbeidere har stor frihet til å utvikle seg selv innen våre tjenesteområder. 

Kurs/egenutvikling

Vi er et selskap med rådgivere/konsulenter med over 10 års erfaring. Våre ansatte har gjerne formalkompetanse fra universitet eller høyskole - i tillegg til flere års relevant erfaring.
Vi er opptatt av at våre ansatte videreutvikler seg, med bl.a. sertifiseringer som er viktige spesielt for våre kunder i offentlig sektor. Vi satser stort på kursing og sertifiseringer og sender våre ansatte på Prince2, PMI, ITIL, TOGAF, ISTQB og andre relevante kurs.

Fag-/tjenesteutvikling

Våre ansatte videreutvikler seg faglig gjennom erfaring opparbeidet gjennom kundenes prosjekter. I tillegg satser vi på faglig utvikling i team i regi av Teleplan Consulting. Dette skjer gjennom felles kurs eller teammøter hvor ulike tema tas opp og "best practice" diskuteres. Fagteam’ene har også ansvaret for å videreutvikle våre metoder og tjenester. Teamene er med på å definere og realisere strategien vår innenfor fag/tjenesteområdene.

Organisasjon

Vi er en liten organisasjon med en flat struktur hvor det er kort vei mellom alle ansatte. Hos oss blir man sett og hørt! 
Vi har en liten ledergruppe og administrasjon. Våre team er satt sammen etter mest mulig lik kompetanse. Alle tilhører et fag-/tjenesteteam, men oppdragene begrenses ikke til disse.

Siden de fleste av oss jobber ute hos kunder, er informasjonsflyt viktig. Vi gir derfor hver 14. dag ut en intern avis med høydepunkter fra det som har skjedd eller som kommer til å skje. 

Goder 

Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger for våre ansatte. Disse innbefatter; medisinsk invaliditet, ervervsuførhet, dødsfallerstatning til ektefelle/samboer, behandlingsforsikring og reiseforsikring for ansatte og deres familie.

Vi har en stor og moderne bedriftshytte på Haglebu i Eggedal.

 Hytta vår på Haglebu

Hytta vår på Haglebu

Sammen med vårt søsterselskap Teleplan Globe har vi et bedriftsidrettslag som støtter opp om aktiviteter som golf, innebandy, squash, m.m.

I Teleplan Consulting er det å reise på tur sammen og dele gode opplevelser en viktig form for belønning. Når resultatene er gode og økonomien i selskapet tillater det, gjennomføres det en årlig tur for ansatte. Vår eier betrakter det som en viktig form for «overskudds­deling» å investere i gode felles opplevelser. De senere årene har vi vært på Engø gård på Tjøme, i Como i Italia og i Dubai i De forente arabiske emirater.

Vi har jevnlige samlinger med både faglig påfyll og festlige lag. Ofte inviterer vi med våre ledsagere.

Vi vil bli flere - større enn de små, men ikke for store!

Vår ambisjon er å bli større, ikke kjempestore, men litt større enn vi er i dag. Vekst er nødvendig for å utvikle tjenestene våre og ta den posisjonen i markedet vi ønsker. Sterke og anerkjente fagmiljøer og synergi mellom disse, vil også styrke den enkeltes kompetanse og muligheter til å komme inn i mer utfordrende og spennende oppdrag.

Vi er kontinuerlig ute etter å ansette de beste innen våre tjenesteområder. Om du ønsker å vite mer om oss eller vurderer om vi kan være et spennende arbeidsplass for deg, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss på: jobb@teleplanconsulting.no, eller ved å ringe adm.dir Jan Haakon Gulbrandsen, tlf.911 12 717.

Les mer om ledige stillinger her