Teleplan Consulting vokser og søker erfarne rådgivere/konsulenter

Hos oss vil du ta del i meget sterke fagmiljøer med erfarne, høyt kvalifiserte rådgivere/konsulenter. Vi deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes, og er opptatt av å videreutvikle riktig kompetanse hos hver enkelt. Du vil være med på å utvikle tjenester som differensierer oss i markedet.
Vi er større enn de små rådgiverselskapene, men vi skiller oss klart fra de største, generelle konsulentselskapene. Vi sitter på kundesiden og bistår samfunnskritiske virksomheter med å lykkes med digitalisering, vellykkede IT- og omstillingsprosjekter og strategiske valg. 
Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø som skaper høy trivsel og bidrar til kunnskapsdeling og fellesskap, med en god balanse mellom jobb og fritid. Les mer om å jobbe i Teleplan Consulting her.

Din bakgrunn kan være som IKT-rådgiver, konsulent eller prosjektleder – primært fra konsulentbransjen. Du har høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå, og minimum 8 års relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene nedenfor. Vi søker: 

 • Program- og prosjektledere – digitaliseringsprosjekter, omstillingsprosjekter, innføringsprosjekter, tekniske prosjekter, programledelse, porteføljestyring, gevinstrealisering, leverandørstyring m.m. 
 • Strategisk rådgivning, prosess- og endringsledere - omstillingsprosesser, strategiprosesser, innføringsprosjekter, IT-strategi, sourcingstrategi  
 • Arkitekter – virksomhetsarkitektur, funksjonell arkitektur, systemarkitektur, sikkerhetsarkitektur, infrastrukturarkitektur
 • Sikkerhetsrådgivere – cybersikkerhet, ROS, beredskapsplanlegging, kvalitets- og sikkerhetsrevisjon, risikostyring, IT Compliance
 • Anskaffelsesrådgivere – anskaffelsesprosesser fra behov til gevinstrealisering, offentlige anskaffelser, merkantil støtte, jurister

Jobbeskrivelse for Prosjektleder

Teleplan Consulting er i ferd med å få en ledende posisjon innenfor prosjektledelse av IT - og anskaffelsesprosjekter. Vil du være med og lede samfunnsviktige prosjekter med base i et sterkt faglig og sosialt miljø med store ambisjoner?

Som prosjektleder hos oss vil du sitte på kundesiden og lede anskaffelsesprosjekter, IT-utviklings­prosjekter, omstillingsprosjekter relatert til IT eller innføringsprosjekter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minst 5 års erfaring som prosjektleder for offentlig sektor
 • Domenekunnskap fra Forsvaret, justissektoren, samferdsel, helse, sentral forvaltning eller større offentlige virksomheter
 • Erfaring fra minst to prosjektgjennomføringsfaser hvorav en av fasene skal være forprosjekt, jfr. DIFI «Prosjektveiviseren»
 • Erfaring fra anskaffelsesprosesser, IT-prosjekter, agile systemutvikling eller innførings­prosjekter
 • Erfaring fra minst ett av følgende fagområder; kvalitetssikringsarbeid, gevinstarbeid, outsourcing/tjenesteutsetting, leverandøroppfølging, endringsledelse, program- eller porteføljestyring
 • Erfaring fra konsulentselskap eller hvor du har ledet prosjekt hos selskapets kunder
 • Høyere utdannelse på masternivå – primært innenfor IT, økonomi eller ledelse

TPC lever etter verdiene kvalitet, integritet, entusiasme og samarbeid, og er opptatt av at du:

 • Har stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Er opptatt av å skape resultater for kundene sammen med andre
 • Har gode sosiale antenner og ønsker å bidra til utvikling av arbeidsmiljøet
 • Behersker norsk flytende, både skriftlig og muntlig

Kontakt Tom Bruun tlf. 930 67 156 for en uforpliktende samtale, eller send inn din CV/LinkedIn-profil til jobb@teleplanconsulting.no.